« Nifty Snow Cars | Main | Ellen Goes for Sailing Record! »

December 01, 2004

Comments

bettergetter

Interesting, I hadn't heard of this one. One of thes things has got to end up working one of these days. You might be interested in my post of Penrendev-Power at www.bettergetter.com

Bob Shaver

bettergetter: They are interesting, if not practical. My uncle had a design for a PPM, in which a ferris wheel was place underwater. Air would be pumped down to the tips of the arms, at a 6:01 position. The inflated ballon at the arm tip would cause the arm to rise to the surface, causing the wheel to turn. Somehow the turning would pump air into the arm tip balloons. It was a fun idea, anyway. Bob

Orlowski Zygmunt


Clean energy

The entire world is looking for a source of clean energy. I have discovered a certain paradox basing on which a machine called METOZ can be built which by harnessing the gravitation of our EARTH can produce clean energy.
The energy producing process is demonstrated in:
http://www.nets.pl/~metozor/paradox.html
and can be very easily confirmed by an experiment.
I am also in possession of a set of calculations which prove that the METOZ machine:
1/ does not consume water / 39 A5-pictures /;
2/ does not consume compressed air / 39 A5-pictures /;
3/ produces energy to the outside = 4 839 kGm during a „swing cycle” /39 A5-pictures /;
/ this is a „weight cycle” = the centre of gravity of the water in the METOZ machine sinks ( downward movement ) /
4/ energy is produced / released to the outside = 44 600 kGm during the „straightening cycle” / 39 A5-pictures /.
/ this is a “pressure cycle” = the water mass centre of gravity inside the METOZ machine travels upwards (upward movement) /
Features: 1/; 2/; 3/; 4/, of the machine owing to appropriate dimensions of individual elements of the lever mechanism.
The METOZ has an even-arm lever of a 1.72 m length. The centre of gravity of the lever lies beneath the lever suspension point. The METOZ is equipped with two cylinders of a 1.6 m diameter each. Piston sidewalls do not contact directly with cylinder walls. The lever swing changes between and .
Figures ( 3 x 13 x 4 = 156 ) present temporary, consecutive action situations at intervals of . The middle figure presents the machine and the side figures the position of the left and right cylinder and the mathematical description of these situations.
In the past I have made two models, which confirmed the legitimacy of my theoretical assumptions concerning the METOZ machine. I have got photographs.
I am looking for a person who would be interested in my invention. I can offer ample information. I look forward to hearing from you.

http://www.nets.pl/~metozor/three_levers.html

13 - 03 -2005 Gdynia, Polska Zygmunt Orłowski
P.S. The term “gravitational paradox” use in this description relates to the mathematical and physical description of the action of the METOZ-machine.
THE EARTH GRAVITATION CAN BE THE SOURCE OF CLEAN ENERGY.

Comment for METOZ


--------------------------------------------------------------------------------

By

Orlowski Zygmunt

Poland 2005

index html

Comments concerning machine "METOZ"
"METOZ" is able to realize the cycle "deflection" and the cycle "straighening." Both cycles are in accordance with current physic's laws. "METOZ" as machine can not work and hand over the energy because it would be inconsonant to the law of conservation of energy.
I propose to execute the following intelectual process:
we have found ourselves in the Europe of XVII century. We know the trigonometry in the scope of being occured for "METOZ." We know what is the even-arm lever and moment of force too. Just appeears Mr. Baise Pascal / 1623--1662/ and he publishes his hydraulics law with adequated experiment. All thinkers are sure that this law is correct and quite real. This time someone invents machine "METOZ". Now turn up the following questions:
1/ why the implementation of the cycle "deflection" is impossible?
2/ why the implementation of the cycle "straightening" is impossible?Both groups: opponents and followers of bulding "METOZ" live in XVII--th century and they not know that:
a/ the idea of an "energy" will be introduced into science scarlerly in mid. of XIX century,
b/ the law of conservation of the energy will be exist scarlerly after 1847 y.
QVESTION!!!
WHAT KIND OF RATIONALY ENTERELY / ARGUMENT/ CAN BE DREAMED UP THE OPPONENTS OF BUILDING THE MACHINE "METOZ' IN XVII CENTURY.


--------------------------------------------------------------------------------
Please open GOOgle and klick metozor and after : index of metozor At is site that explains technical details in easy to understand language. Thank you for your time and interest.

Orlowski Zygmunt

So you think we have an energy problem? No, we have a political problem.
I am inventor and owner of Metoz machine invention. Everyone can take absolutely and legitimate the METOZ invention and build the Metoz machine. I can help only. I can not build METOZ. I am moneyless.

instructivist

A perpetual motion machine using gravity is possible if a way could be found to selectively turn off gravity.

It works like this: A wheel with weights turns. In the 6:00 o'clock position anti-gravity devices turn off gravity. It's turned on again in the 12:00 o'clock position. Neat.

Have anyone heard of an anti-gravity device?

Orlowski Zygmunt

Perpetual motion machines* (the latin term perpetuum mobile is not uncommon) are a class of hypothetical machines which would produce useful energy "from nowhere." The existence of a perpetual motion machine is generally accepted as being impossible according to current known laws of physics. In particular, perpetual motion machines would violate either the first or second laws of thermodynamics. Perpetual motion machines are divided into two subcategories, referred to as perpetual motion of the first kind and perpetual motion of the second kind. There is a chance that the accepted laws of physics are wrong, but a lot of evidence is needed to regeneralize these.
Physicists may try to test their knowledge of physics by proving, without using thermodynamics, that a proposed perpetual motion machine cannot work. Also, sometimes physicists will discover "apparent" perpetual motion in thought experiments. Such "paradoxes" expose .

Orlowski Zygmunt

The conception of an energy is discreate one to the same as a imbecility. No one has seen the energy and no one has seen the imbecility. We are able to observe results of the energy and imbecility. At present we have got to few energy because we have got to much imbecility.
Thank you for your time and interest.

Orłowski Zygmunt


Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich naukowców w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia
[ http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html ]

i zapoznać się z tymi obrazkami. Naukowcy nie chcą wykonać tego doświadczenia, ponieważ nie jest ono opisane w literaturze naukowej a pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii. Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r /
Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie . Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków.
Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej:
[ www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html ]

Zygmunt Orłowski
[ [email protected] ]

Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem.
Prawdopodobnie nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez czynniki zainteresowane utrzymaniem wysokich cen paliw.
---------------------------------------------Proponuję zapoznać naukowców z:
www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego. W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon. Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a.
--------------------------------------------- Naukowiec, dr inż mech, kierując samochodem,
czasem wyłącza sprzęgło, naciska nogą pedał hydraulicznego hamulca i powoduje znmniejszenie prędkości samochodu. Taki efekt hamowania samochodu
nie jest zgodny z prawem zachowania energii / skąd tak znaczny przyrost energii o przeciwnym kieruku do biegu samochodu, wywołany tylko jedną nogą?/
Taki proces hamowania jest zgodny z prawem Pascal'a i jednocześnie niezgodny z prawem zachowania energii ,A MIMO TO SKUTECZNY I POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH.
Taki dr. inż. uważa, że w samochodzie nie musi być stosowane prawo zachowania energii.

Ten sam dr.inż uważa, że w maszynie METOZ opisanej na
www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
zdolnej do produkcji energii i wykorzystującej to samo prawo Pascal'a , nie może powstawać energia , ponieważ byłoby to niezgodne z prawem zachowania energii.
GDZIE TU JEST JAKAŚ LOGIKA???
-------------------------------------------- Więcej na ten temat:GOOGlee;metozor;index of metozor

Orłowski Zygmunt

W Polsce potrzebne są osoby o usposobieniu jak wymienione ponizej:
********************************************
Do wiadomości.
Podaję poniżej nazwiska twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych:
****************************************************************************************************
1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach panował naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza.
***************************************************************************************************
2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington.
***************************************************************************************************
3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ .
***************************************************************************************************
4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie.
****************************************************************************************************
5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJE SAMOCHODÓW.
****************************************************************************************************
6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU.
TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ”
****************************************************************************************************
To oni zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie:
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
********************************************

Desertphile

Of course the wheel was a hoax, obviously: the laws of physics prove it. It is a shame the examiners missed how the energy was being added to the machine. I suspect it was compressed air, since that was the method other hoaxers used.

The comments to this entry are closed.

My Photo

Ancient InventionsBlog powered by Typepad

Free Email Notification of New Posts


  • Enter your Email


    Subscribe in NewsGator Online Subscribe in Rojo Add 'Patent Pending - Inventions and Technology Updates' to Newsburst from CNET News.com Subscribe in Bloglines

blogads


Bicycle Technology
February 2016

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29